Torsdag d. 4. november 2021, Kl. 10:30 til kl. 12:00

KIRKEKUNST - KUNST I KIRKEN

Foredrag ved Hans Jørgen Frederiksen, lektor emeritus i kunsthistorie.

Frederiksen præsenterer en række forskelligartede eksempler på inspirerende kirkelig kunst adskilt i tid og sted - fra syd til nord, fra oldkirken til i dag. Vi skal især lægge vægt på spørgsmål om, hvad kunsten kan og ikke kan i en kirkelig sammenhæng. Hvad karakteriserer kunst som kunst, og hvad skal kirken med kunsten? Ikke mindst i dag er der øjensynligt meget forskellige holdninger til disse spørgsmål, så det er i høj grad værd at gøre sig overvejelser om kunstens potentialer og begrænsninger.

Der serveres kaffe og rundstykker à 20 kr. 

Der er plads til 100 personer - billet skal reserveres på Domkirkens hjemmeside på dette link. OBS linket åbnes 14 dage før hvert foredrag.

Læs mere om Højskoleformiddage her, hvor du også kan finde programmet for hele sæsonen. 

Højskoleformiddag om kunst i kirken
Sted Domkirkens hus, Kannikegade 12, 1, 8000 Aarhus C