Søndag d. 23. maj 2021, kl. 17:00

Gudstjenesten er tilrettelagt med hensyntagen til de gældende, skærpede retningslinjer af 6. januar 2020. 

Det betyder, at altergangen udelades. Antallet af salmer er reduceret og synges af 2 korister, mens menigheden "nøjes" med at lytte. Gudstjenestens varighed er ca. 30 minutter.

Salmer:


Gudstjeneste
Medvirkende
Gunnar Kasper Hansen
Sted Frue Kirkeplads 3, 8000 Aarhus C