Højskoleformiddage er et samarbejde mellem Domkirken, Sankt Markus Kirke og Vor Frue Kirke. Foredragene er gratis og finder sted kl. 9.45-12.00 i Domkirkens Hus, Sct. Clemens Gård, Kannikegade 12,1.

Kl. 9.45: Rundstykker og kaffe (20 kr.)
Kl. 10.15: Fællessang
Kl. 10.30: Foredrag og samtale
Kl. 12.00: Afslutning

Find det trykte program i kirken eller sognegården, eller læs mere om foredragene i vores kalender og på Facebook.