Fra kirkeblad til kvartalskalender

Fra marts 2016 udkommer vores kirkeblad i splinternyt layout som en kvartalskalender, du kan finde på vores hjemmeside. 

Kalenderen bliver samtidig trykt og lagt frem, så du kan hente den i kirken og sognegården, på lokalcentrene Møllestien og Carl Blochs Gade, i Ceres Huset, i KlostergadeCentret og rundtomkring i byen..

Du kan få også få kalenderen tilsendt med posten - klik her.

Vi håber, du får glæde af det!

 

Med venlig hilsen,
Menighedsråd og medarbejdere ved Vor Frue Kirke