Vor Frue Kirke har forskellige typer gudstjenester.

Ud over søndagens højmesse kl. 10 er der en kortere eftermiddagsgudstjeneste hver søndag kl. 17 i perioden september til pinse. Den første søndag i måneden holdes eftermiddagsgudstjenesten i Kryptkirken og de øvrige søndage i Klosterkirken. MEN pga. de gældende retningslinjer for afstand og udluftning under coronasituationen holdes samtlige gudstjenester i Vor Frue Kirke.

Læs mere om øvrige gudstjenester i menuen til venstre.

GUDSTJENESTELISTE

Søndag 14. marts kl. 10
Midfaste søndag
Marianne Frank Larsen

Søndag 14. marts kl. 17
Midfaste søndag
Gunnar Kasper Hansen

Søndag 21. marts kl. 10
Mariæ bebudelses dag
Anders Thyrring Andersen

Søndag 21. marts kl. 17
Mariæ bebudelses dag
Carsten Vad Assenholt

Søndag 28. marts kl. 10
Palmesøndag
Gunnar Kasper Hansen

Søndag 28. marts kl. 15
Gudstjeneste på grønlandsk
Palmesøndag

Marianne Lynge Krog

Søndag 28. marts kl. 17
Palmesøndag
Marianne Frank Larsen

Torsdag 1. april kl. 10
Skærtorsdag
Gunnar Kasper Hansen

Torsdag 1. april kl. 17
Skærtorsdag
Carsten Vad Assenholt

Fredag 2. april kl. 10
Langfredag
Carsten Vad Assenholt

Fredag 2. april kl. 17
Langfredag
Marianne Frank Larsen

Lørdag 3. april kl. 23.45
Midnatsgudstjeneste - Altertavlen åbnes
Altertavlens fløjdøre har været lukket siden askeonsdag 

Anders Thyrring Andersen

Søndag 4. april kl. 10
Påskedag
 Anders Thyrring Andersen

Søndag 4. april kl. 17
Påskedag
Gunnar Kasper Hansen

Mandag 5. april kl. 10
2. påskedag
Anders Thyrring Andersen

Søndag 11. april kl. 10
1. søndag efter påske
Carsten Vad Assenholt

Søndag 11. april kl. 17
1. søndag efter påske
Anders Thyrring Andersen

 

 

 

Der gælder følgende restriktioner pr. 8. januar 2021 or gudstjenester i Vor Frue Kirke:

- Der er plads til ca. 50-75 personer
- Der er håndsprit i kirken, der benyttes ved indgangen
- Der skal bæres mundbind, når man går ind og ud. Mundbindet kan tages af, når man sidder på sin plads.
- Antallet af salmer er reduceret til 2. Kun medlemmer af katoriet synger med, resten af menigheden "nøjes" med at lytte og synge med indvendigt. Salmebøger ligger på stolene og viser, hvor man må sætte sig (personer fra samme husstand må gerne sidde tættere)
- Der er INGEN nadver 
- Der er ingen kirkekaffe

Vor Frue Kirke er åben for besøgende hverdage ma.-fr. kl. 10-16 og lørdag kl. 10-14. Der er håndsprit ved indgangen, og man bedes røre ved mindst muligt og holde god afstand til andre besøgende, mindst 2 meter. Der SKAL bæres mundbind. I Kryptkirken må der maks være 5 personer ad gangen.  

 

Liturgien i Vor Frue Kirke
Ordet liturgi stammer fra det græske leiturgia og anvendes i den kristne kirke i betydningen gudstjeneste. 

Ordet dækker over det fastlagte forløb, som gudstjeneste og kirkelige handlinger som dåb, konfirmation, vielse og begravelse forløber efter.

Der er en række variationsmuligheder i liturgien, som hvert enkelte menighedsråd og sognets præster kan vælge imellem. 

Ved gudstjenesten den 2. december, 1. søndag i advent 2018, blev en ny liturgi taget i brug ved Vor Frue Kirke. Ligesom de fleste andre folkekirker i landet anvendes nu også det autoriserede ritual fra 1992. 

De vigtigste forskelle på det gamle ritual og ritualet af 1992 er, at gudstjenestens anden salme synges af hele menigheden, og at den ene evangelielæsning er skiftet ud med en tekstlæsning fra Det gamle Testamente. Liturgien er desuden næsten den samme gemmen hele kirkeåret, hvorfor der ikke længere uddeles hæfter til kirkegængerne. Der findes dog en flyer i kirken, hvor gudstjenestens led er anført.