Askeonsdag lukkes altertavlen i Vor Frue Kirke. Askeonsdag falder altid onsdag efter fastelavn og indleder den kristne fastetid, som varer i fyrre dage - fra askeonsdag til påskedag.

I fastetidens fyrre dage er det en ganske anden visuel oplevelse at besøge kirkerummet. Ved midnat natten til påskesøndag åbnes altertavlen igen ved en ganske særlig andagt.