Efter aftale med skolerne og biskoppen varetages konfirmationsforberedel­sen for elever fra Elise Smiths Skole og fra Sankt Knuds Skole af præsterne ved Vor Frue Kirke.

Efter sommerferien i 7. klasse får eleverne besked via skolen med nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

For eleverne fra Sankt Knuds Skole er konfirmandunder­visningen en del af skolens undervisning og således obligatorisk, også selv om man ikke skal konfirmeres.

Da eleverne kommer fra mange forskellige sogne, har vi den ordning, at de kan følge undervisningen her, men blive konfirmeret i deres hjemsogn, hvis det ønskes. I så fald træffes aftale med den pågældende præst. I praksis bliver de fleste dog konfirmeret sammen med deres klassekammerater.

De elever, som er i tvivl, om de vil konfirmeres, er velkomne til at følge undervisningen en tid. Senere hen i forløbet kan de træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at fortsætte med henblik på at blive konfirmeret.
 
Undervisningen foregår som udgangspunkt i kirkens sognegård (Sankt Nikolai Gården) i Vestergade 21, Aarhus C.
 

Konfirmandtilmelding
Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en kopi af dåbsattesten - den kan enten scannes og vedhæftes tilmeldingen eller afleveres på kirkekontoret.

Programmet foreslår automatisk det sogn, hvor barnet bor til både undervisning og konfirmation. Her skal I altså vælge de sogne til hhv. undervisning og konfirmation, som er aktuelle for jer.

Vi beder om, at I i kommentarfeltet skriver, hvilken skole og klasse jeres barn går i.

Den digitale konfirmandtilmelding er åben mellem 1. april og 30. september, men du kan tidligst tilmelde dit barn året før konfirmationen.

Hvis du har brug for at tilmelde dit barn senere, eller behøver hjælp til tilmeldingen, er du velkommen til at kontakte kirkekontoret, tlf. 86 12 12 43.

Konfirmation i foråret 2020

Elise Smiths Skole:
7A: Søndag den 26. april kl. 10.00
7B: Søndag den 3. maj kl. 10.00
7C: St. Bededag fredag den 8. maj kl. 10.00

Sankt Knuds Skole:
7X: Kristi himmelfarts dag torsdag den 21. maj kl. 9.00
7y: Kristi himmelfarts dag torsdag den 21. maj kl. 11.00
7Z: Lørdag den 23. maj kl. 10.00


Kommende konfirmationer:

Følgende gør sig gældende hvert år:

Elise Smiths Skole:
A-klassen konfirmeres 2. søndag efter påske
B-klassen konfirmeres 3. søndag efter påske
C-klassen konfirmeres St. Bededag 

Sankt Knuds Skole:
X- og Y-klassen konfirmeres ved to forskellige gudstjenester Kristi Himmelfartsdag
Z-klassen konfirmeres lørdag efter Kristi Himmelfartsdag

Kontakt meget gerne præsterne eller kirkekontoret med eventuelle spørgsmål.