Konfirmation i Vor Frue Sogn

Efter aftale med skolerne og biskoppen varetages konfirmationsforberedel­sen for elever fra Elise Smiths Skole og fra Sankt Knuds Skole af præsterne ved Vor Frue Kirke.

Efter sommerferien i 7. klasse får eleverne besked via skolen med nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

For eleverne fra Sankt Knuds Skole er konfirmandunder­visningen en del af skolens undervisning og således obligatorisk, også selv om man ikke skal konfirmeres.

Da eleverne kommer fra mange forskellige sogne, har vi den ordning, at de kan følge undervisningen her, men blive konfirmeret i deres hjemsogn, hvis det ønskes. I så fald træffes aftale med den pågældende præst. I praksis bliver de fleste dog konfirmeret sammen med deres klassekammerater.

Alle elever er velkomne til at følge undervisningen, også dem der er i tvivl om, hvorvidt de vil konfirmeres. Den beslutning kan de træffe senere hen i løbet af året.
 
Undervisningen foregår som udgangspunkt i sognegården (Sankt Nikolai Gården) i Vestergade 21, Aarhus C.
 

Konfirmandtilmelding
Klik her for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med NemID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen.
Hvis dit barn er døbt i udlandet eller et andet kristent trossamfund, skal vi bruge en kopi af dåbsattesten - den kan enten scannes og vedhæftes tilmeldingen eller afleveres på kirkekontoret.

Programmet foreslår automatisk barnets bopælssogn til både undervisning og konfirmation. Her skal I vælge de sogne til hhv. undervisning og konfirmation, der er aktuelle for jer.

VIGTIGT: I kommentarfeltet bedes I skrive, HVILKEN SKOLE OG HVILKEN KLASSE, jeres barn går i.

Den digitale konfirmandtilmelding er kun åben mellem 1. april og 30. september, men man kan tidligst tilmelde sit barn året før konfirmationen.

Skal barnet tilmeldes efter fristen for digital tilmelding, eller er der brug for hjælp til tilmeldingen, så kontakt  kirkekontoret, tlf. 8612 1243.

Konfirmation i 2021 - (nye datoer offentliggjort 30. januar 2021

Elise Smiths Skole:

14/8 kl. 10: 7.C v/ Anders Thyrring Andersen
15/8 kl. 10: 7.B v/  Carsten Vad Assenholt
21/8 kl. 10: 7.A v/ Marianne Frank Larsen

Skt. Knuds Skole:

4/9 kl. 09: 7.Y v/ Carsten Vad Assenholt
4/9 kl. 11: 7.X v/ Anders Thyrring Andersen
5/9 kl. 10: 7.Z v/ Marianne Frank Larsen


Kommende konfirmationer:

Følgende gør sig ellers normalt gældende hvert år:

Elise Smiths Skole:
A-klassen konfirmeres 2. søndag efter påske
B-klassen konfirmeres 3. søndag efter påske
C-klassen konfirmeres St. Bededag 

Sankt Knuds Skole:
X- og Y-klassen konfirmeres ved to forskellige gudstjenester Kristi Himmelfartsdag
Z-klassen konfirmeres lørdag efter Kristi Himmelfartsdag

Kontakt gerne præsterne eller kirkekontoret med eventuelle spørgsmål.