Efter aftale med skolerne og biskoppen varetages konfirmationsforberedel­sen for elever fra Elise Smiths Skole og fra Sankt Knuds Skole af præsterne ved Vor Frue Kirke.

Efter sommerferien i 7. klasse får eleverne brev med hjem via skolen med nærmere oplysninger om konfirmationsforberedelse og konfirmation.

For eleverne fra Sankt Knuds Skole er konfirmandunder­visningen en del af skolens undervisning og således obligatorisk, også selv om man ikke skal konfirmeres.

Da eleverne kommer fra mange forskellige sogne, har vi den ordning, at de kan følge undervisningen her, men blive konfirmeret i deres hjemsogn, hvis det ønskes. I så fald træffes aftale med den pågældende præst. I praksis bliver de fleste dog konfirmeret sammen med deres klassekammerater.

De elever, som er i tvivl, om de vil konfirmeres, er velkomne til at følge undervisningen en tid. Senere hen i forløbet kan de træffe en beslutning om, hvorvidt de ønsker at fortsætte med henblik på at blive konfirmeret.
 
Undervisningen foregår som udgangspunkt i kirkens sognegård (Sankt Nikolai Gården) i Vestergade 21, Aarhus C.
 

Konfirmation i foråret 2019

Elise Smiths Skole:
7A: 5. maj 2019 kl. 10.00
7B: 12. maj 2019 kl. 10.00
7C: St. Bededag den 17. maj 2019 kl. 10.00

Sankt Knuds Skole:
7Y: Kristi himmelfarts dag den 30. maj 2019 kl. 9.00
7X: Kristi himmelfarts dag den 30. maj 2019 kl. 11.00
7Z: Lørdag den 1. juni kl. 10.00

Tilmeld dit barn til konfirmandundervisning her

Kontakt meget gerne præsterne eller kirkekontoret med eventuelle spørgsmål.