Kirke- og kulturmedarbejder til Vor Frue Kirke, Aarhus

Vor Frue Kirke i Aarhus søger en kirke- og kulturmedarbejder på 25 timer om ugen.

 

Vor Frue Sogn har mere end 16.000 indbyggere, og indbyggertallet forventes at stige meget i løbet af de kommende år. Der bor forholdsvis mange unge i sognet, idet 74 % af befolkningen er mellem 20 og 35 år. Samtidig er der en stor løbende udskiftning med ca. 4.000 tilflyttere og 3.000 fraflyttere hvert år.

 

Denne udvikling giver kirken en række nye opgaver, ikke mindst at styrke relationerne mellem byen og kirken. Vi er i fuld gang med dette arbejde. Herunder at afholde et stigende antal arrangementer og at tilbyde en bredere vifte af tilbud. Samt at skabe og vedligeholde kontakt med et stort antal samarbejdspartnere.

 

I denne proces har kirken behov for at oprette en stilling som kirke- og kulturmedarbejder. Vi ønsker os en medarbejder, der i samarbejde med kirkens præster og øvrige ansatte kan varetage forskellige pædagogiske, praktiske og diakonale opgaver.

 

Vi har brug for hjælp til bl.a. følgende opgaver:

 • Undervisning af børnekonfirmander fra 4 klasser. Planlægning, forberedelse og undervisning i samarbejde med præsterne, kontakt med skole, fritidsordning og forældre, afhentning og aflevering af børn på skolerne, afslutning sammen med forældrene
 • Fredagsmøder. Planlægning, program, forberedelse og PR, afvikling og oprydning
 • Natkirke. Planlægning, afvikling og oprydning
 • Kommunikation. I samarbejde med præsterne, kommunikationsmedarbejderen og kirkekontoret
 • Samarbejde med lokalcentre og andre aktører. Herunder medhjælp ved gudstjenester på lokalcentrene
 • Sogneudflugt
 • Kontakt med de frivillige i forbindelse med de forskellige opgaver

 

Vi ønsker os en kirke- og kulturmedarbejder, der

 • har erfaring med kirkeligt arbejde
 • er fagligt velfunderet, gerne med teologisk og/eller religionspædagogisk indsigt og kendskab til folkekirkens tradition
 • har gode formidlingsevner
 • har vilje og evne til at samarbejde med kirkens præster og medarbejdere
 • er imødekommende, udadvendt og indstillet på at skabe kontakter i vores by og sogn

 

Stillingen er på 25 timer pr. uge og ønskes besat snarest muligt.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. Cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 280.398,14 kr. – 371.527,65 kr.(nutidskroner). Fikspunktet er 294.418,48 kr. (nutidskroner).

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales inden for intervallet 294.418,48 kr. – 420.597,22 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 308.437,74 kr.(nutidskroner).

 

Løn kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

 

Ansøgningsfrist

Ansøgning samt cv og referencer fremsendes til Vor Frue Sogns Menighedsråd, 8115fortrolig@sogn.dk

så de er modtaget senest kl. 12 onsdag den 25. september 2019.

Samtaler vil finde sted i uge 40.

Nærmere oplysninger fås hos formanden for Vor Frue Sogns Menighedsråd,

Ib Zakarias, Klostergade 59, 8000 Aarhus C., tlf. 40 30 99 35

Mail: 8115fortrolig@sogn.dk