Er du den nye kirketjener til vores smukke kirke med historiske bånd? 

Vor Frue Kirke i Aarhus har en ledig kirketjenerstilling. Stillingen er på 25 timer og er ledig pr. 1. juli 2018.

 

Vi søger en positiv og energisk person, som har lyst til at bidrage aktivt og ansvarsbevist for at skabe et velfungerende og fleksibelt kirketjenerteam. 

 

Vi tilbyder et tæt samarbejde med kirkens øvrige ansatte og et godt kollegialt fællesskab. 

 

Vi forventer selvstændighed i arbejdet, samarbejdsvilje og grundig udførelse af opgaver samt imødekommenhed over for kirkens mange brugere. 

 

Dine arbejdstider vil blive planlagt med tre måneders varsel. 

 

Som kirketjener må du være indstillet på stor fleksibilitet med hensyn til såvel skiftende arbejdstider som arbejdsopgaver. Du skal påregne både eftermiddags- og aftenarbejde samt arbejde på søn- og helligdage. Du skal være robust og stærk, både fysisk og psykisk. Rengøring samt opstilling af borde og stole udgør den største del af arbejdstiden, og du finder glæde i at præsentere en ren og smuk kirke. 

 

Du skal være præcis i din udførelse af arbejdsopgaver og kunne overholde møde- og tjenestetider. Din ordenssans og blik for de æstetiske detaljer vil blive værdsat. 

 

Du skal være indforstået med, at dit arbejde indimellem bliver afbrudt og udvise forståelse for, at mange er afhængige af din indsats og hjælp. 

 

Stillingen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening med tilhørende protokollat for kirketjenere. Se nærmere på www.folkekirkenspersonale.dk. 

 

Årslønnen aftales inden for intervallet 259.595,12 kr.–334.741,92 kr. (pr. 1. april 2017). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 24.497,48 kr. (pr. 1. april 2017). Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk (25/37). 

 

Det er en betingelse for ansættelse, at den obligatoriske del af kirketjeneruddannelsen gennemføres inden for de første to år af ansættelsen, hvis den ikke allerede er gennemført. 

 

Der er 3 måneders prøvetid.

 

Der vil blive indhentet børneattest. 

 

Du kan læse mere om kirken på www.aarhusvorfrue.dk. 

 

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos kirketjener Gurli Kofoed Støttrup på tlf. 40621243 eller kordegn og daglig leder Lars Olesen, tlf. 30542967. 

 

Ansøgningsfristen er 15. maj 2018 kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt efter kl. 17 den 22. maj 2018. 

 

Du skal sende din ansøgning og relevante bilag til stilling@aarhusvorfrue.dk