I juni 2018 løb den internationale litteraturfestival LiteratureXchange for første gang af stablen, og Vor Frue var en aktiv deltager med ni forfatterarrangementer på programmet. 

I 2019 gentog successen sig med foredragsrække i kirken under overskriften "BIBELEN I LITTERATUREN - fire foredrag med udgangspunkt i fire store forfatterskaber". 

Vi skulle have deltaget igen i 2020, men arrangementet er aflyst pga. corona. 

Læs mere om festivalen på http://literaturexchange.dk.