Vor Frue deltager hvert år i Aarhus Festuge med flere arrangementer. Herunder altid med et af årets højdepunkter – den storslåede og festlige Bach-højmesse. 

Her opfører Aarhus Bachorkester, Vor Frue Kirkes 18 personer store kantori, Vor Frue Kirkes to organister samt forskellige solister en af Bachs prægtige kantater. 

Aarhus Bachselskab blev oprettet i 1989 og har siden grundlæggelsen haft hjemsted i Vor Frue Kirke, hvor de altid agerer medarrangør af årets festugehøjmesse. Selskabets formål er at opføre Johann Sebastian Bachs righoldige produktion af kantater, koncerter, orkester-, kor- og orgelmusik, hvilket i sandhed bliver bekræftet ved dette arrangement. 

Hold øje med Vor Frues kalender og  Facebookside for nyt om dette års festugearrangemter.