Hvert år inviterer midtbyens kirker, som er en del af Folkekirken i Aarhus, på Kirkestafet hen over sommeren.
10 spændende aftener i 10 meget forskellige kirker.

Alle kirkerne byder ind med deres egne tilgange og tolkninger af et årligt tema, når de tager imod stafetten.

Arrangementerne er gratis, og der bydes på lidt til ganen undervejs.
 

Hold øje med kalenderen og Facebook for datoen på årets Kirkestafet i Vor Frue.