Hvert år inviterer kirkerne i Aarhus Domprovsti til besøg hos hinanden, kaldet Kirkestafet. Det bliver til 10
spændende aftener i provstiets 10 meget forskellige kirker.

Det foregår tirsdage kl. 19.30. 

Hvert år har eget tema, i 2020 var det "Personligheder i sognet - før og nu."

Arrangementerne er gratis, og der bydes på lidt til ganen undervejs.

 Plan for 2021 følger senere.