Vor Frue Kirke tilbyder minikonfirmandundervisning til børn i 3. klasse.

 

Undervisningen består af 8 besøg i Vor Frue Kirke af 1 ½ times varighed.  Hver gang begynder vi med at synge, høre gode historier fra biblen, diskutere dem og sige fadervor. Vi får også lidt at spise. Derefter vil vi sammen undersøge nogle af de mange spændende ting, der findes i Klosterkirken, Kryptkirken og Vor Frue Kirke: døbefont, altertavle, orgel, kalkmalerier og meget andet. Sådan lærer børnene lidt af den store tradition og den kirke at kende, som de måske skal gå til præst og konfirmeres i om fire år.


Praktiske oplysninger 3.X  på Skt. Knuds Skole: Undervisningen foregår torsdag kl. 13.45 til 15.15. Vi henter børnene på skolen kl. 13.30, når de har fri, og vi følger dem tilbage, når vi er færdige. De er tilbage på skolen kl. 15.30

Første gang er torsdag den 1. oktober

 

Tilmelding: https://forms.churchdesk.com/f/_DTSdIM4oX

 

 

Vi glæder os til at møde jeres børn!

De venligste hilsener,

Lív Sandré Barkholt, kirke- og kulturmedarbejder,

Gunnar Kasper Hansen, sognepræst,

Vor Frue Kirke