Der er menighedsrådsvalg i år og som noget helt nyt skal menighedsrådet vælges på en valgforsamling, hvor de opstillede kandidater vælges direkte. Valgforsamlingen finder sted over hele landet tirsdag 15. september 2020.

Kun 2-årig valgperiode i Vor Frue Sogn

I Vor Frue Sogn har vi denne gang valgt at benytte os af muligheden for at forkorte valgperioden til kun 2 år. Det har vi gjort med håbet om at tiltrække flere interesserede til menighedsrådsarbejdet.

Orienteringsmøde tirsdag 18. august kl. 19.30 i Vor Frue Kirke

På dette møde vil det siddende menighedsråd bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, fortælle om kommende opgaver, hvordan man stiller op til valget, datoer og regler for valgforsamlingen og meget mere. Der bliver rig lejlighed til at stille spørgsmål. Mødet er offentligt og alle er meget velkomne uanset om man har planer om at stille op til valget eller ej.