Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådsvalg 2022

Menighedsrådsvalg 2022 i Vor Frue Sogn

På valgforsamlingen tirsdag 20. september 2022 i Sognegården, Vestergade 21 blev følgende valgt til menighedsrådet i Vor Frue Sogn:

Frederik Kofod-Nielsen, Anna Borch, Anna-Johanne Stæhr Rasmussen, Anne Risør Andersen, Arne Teglgaard, Birgith Marchholdt Pedersen, Eigil Amby, Eva Nordentoft, Henriette Wedel Nielsen, Ib Zakarias, Jørn Johan Svendsen, Laura Schmidt Enevoldsen, Lene Schødt, Peter Thyssen og Svend Morville Schrøder.

Som stedfortrædere blev valgt:

Anette Hartvig Sørensen, Poul Andersen, Palle K. Blem og Villy Klit-Johansen.

Der kan udløses et afstemningsvalg, hvis der indleveres en kandidatliste senest tirsdag 18. oktober. Kandidatlisten skal udfærdiges på Kirkeministeriets godkendte blanket, der kan downloades på ministeriets hjemmeside.

En kandidatliste skal underskrives af mindst 15 stillere og afleveres i tidsrummet 17-19 tirsdage og torsdage til

Arne Teglgaard, Christiansgade 27, 2. tv. eller

Eva Nordentoft, Emiliedalen 119, 8270 Højbjerg

 

Det er 15 medlemmer, der skal vælges til menighedsrådet i Vor Frue Sogn, og funktionsperioden er 2 år.

For at kunne blive valgt til Vor Frue Sogns Menighedsråd skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal være over 18 år, have dansk indfødsret eller have haft fast bopæl i riget uafbrudt i et år forud for valgdagen
  • Du skal være medlem af Folkekirken
  • Du skal have bopæl i Vor Frue Sogn eller have løst sognebånd til en af sognets præster OG have flyttet din valgret fra bopælssogn til præstens sogn

Sognebåndsløsning skal være registreret senest den første hverdag i september 2022, hvis man skal nå at komme på valglisten.   

Indtast din adresse og se om du bor i Vor Frue Sogn. 

Læs mere om sognebåndsløsning her
 

Hvad er et menighedsråd og hvad laver det?

  • Menighedsrådet er en demokratisk valgt forsamling, der udgør den lokale sognekirkes ledelse, ”Danmarks mest lokale demokrati” kaldes det også.
  • Menighedsrådet består af de folkevalgte frivillige og af sognets præster, der er ”fødte” medlemmer.
  • Menighedsrådet har ansvaret for kirkens økonomi og er arbejdsgiver for alle personalegrupper undtagen præsterne, der er ansat af Kirkeministeriet og har provsten som direkte leder.
  • Menighedsrådet spiller en central rolle ved ansættelsen af præster.  
  • Menighedsrådet har ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst og sætter retningen for kirkens arbejde, blandt andet er det menighedsrådets opgave at planlægge, hvilke aktiviteter der skal være i kirken.

Hvor tit er der møder?

Menighedsrådet mødes ca. aften om måneden til et menighedsrådsmøde. Herudover mødes de enkelte udvalg under menighedsrådet efter behov. I udvalgene forberedes der typisk sager til behandling og beslutning på menighedsrådsmøderne.

 

Det nyvalgte menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent den 27. november 2022.